sofyauni

Sofya Üniversitesi

Sofya Üniversitesi 1888 yılında kurulmuştur. Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi en iyi Avrupa üniversiteleri arasındadır.

Bulgaristan’ın en köklü üniversitelerinden biri olan Sofya Üniversitesi kuruluşu günümüzden 110 yıl öncesine dayanmaktadır. Diplomasi Avrupa ülkelerinde tanınan okulda 83 ayrı dalda eğitim verilmektedir. Yedi farklı fakülte kampusundan oluşan üniversitede eğitim kalitesi en üst düzeydedir. Ayrıca çeşitli kültürel, sanatsal, sportif aktivite olanakları ve öğrenci kulüpleri okulun öğrencilere sunmuş olduğu imkanlardandır.
Sofya Üniversitesi bölümleri eğitim dili Bulgarca ve İngilizcedir.

Sofya Üniversitesi öğrencileri birçok farklı bina ve yerde eğitim görmektedir. Çok büyük bir yerleşkesi bulunmaktadır.

Sofya Üniversitesi taban puanları yoktur. Sofya Üniversitesi bölümleri için LGS-LYS şartı aranmamaktadır. Sofya Üniversitesi bölümleri öğrenci sayısı binleri aşmaktadır.

Sofya Üniversitesi YÖK tanınırlığı bulunmaktadır.

Sofya Üniversitesi öğrencileri Bulgarca ve İngilizce 2 dönem hazırlık eğitimi alırlar. Başarılı öğrenciler Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Onaylanmış dil sertfikası alırlar.

Sofya Üniversitesi öğrencileri bir yıl okuduktan sonra ERASMUS/SOKRATES programlarıyla Avrupa`nın herhangi bir ülkesinde iki döneme kadar üniversite eğitimi alabilirler.

Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi Bulgaristan’ın en büyük ve en saygın üniversitesidir. Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi bölümleri’nde okumak için Lise diploması yeterli olmaktadır.

Lise, meslek lisesi mezunları Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi bölümlerinde eğitim alınabilir. Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi hukuk ve psikoloji Bulgarcadır.

Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi ücretleri İngilizce bölümlerinde biraz yüksektir.

Sofya Üniversitesi bölümleri çok geniş kapsamlıdır. Hemen hemen her bölümleri bünyesinde barındırmaktadır.

Sofya Üniversitesi Fiyatları

Bulgaristan sofya üniversitesi fiyatları 3300 Eurodan başlamaktadır.

Sofya Üniversitesi Bulgarca Hazırlık Fiyatı: 3300 Euro (Bulgarca)

Sofya Üniversitesi Bölümleri Lisans eğitim Fiyatları : 3300 Euro (Bulgarca)
Sofya Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümleri Yıllık Fiyatı: 4628 Euro (İngilizce)

Sofya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bölümleri Yıllık Fiyatı: 4650 (Bulgarca)
Sofya Üniversitesi Avrupa Ülkeleri İlişkileri: 3850 Euro (İngilizce)
Sofya Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Matematik: 3850 Euro (Bulgarca)

Sofya Üniversitesi Denklik

Sofya Üniversitesi YÖK tanınırlığı bulunmaktadır. Herhangi bir Bulgaristan üniversitesi’nden mezun olduktan sonra istediğiniz AB ülkesinde çalışabilirsiniz. Bulgaristan Üniversiteleri’ne başlamadan gideceğiniz üniversiteyi YÖK’e sormanız gerekir. YÖK yurtdışında üniversite eğitimi veren kurumları her yıl belirli kriterlere göre incelemekte ve tanıdığı üniversiteleri bazılarını tanımamaktadır. Yurtdışında bir üniversiteye öğrenim görmek üzere gitmeden önce mutlaka YÖK Denkliğini doğrudan YÖK’e sorularak öğrenilmelidir.

Sofya Üniversitesi Denklik Sorgulaması

Sofya Üniversitesi Denklik için dilekçe ile başvurabilirsiniz, daha kolay bir yolu ise YÖK Denklik Sorgulama Formunu kullanmaktır. Yapmış olduğunuz sorgulamalara genellikle aynı gün cevap verilmektedir.

Bulgaristan Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümleri

Bulgaristan sofya üniversitesi hukuk fakültesi bölümleri, Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Türk Öğrencilerimiz tarafından en çok tercih edilen bölümler arasındadır.

Bulgaristan Sofya Üniversitesi hukuk bölümü okuyabilirsiniz, Mezun olduğunuzda, YÖK’e başvuru yapılıp seviye tespit sınavını başardığınızda Türkiye’de mesleğinizi icra edebileceksiniz.

Türkiye’ye en yakın yüksek eğitim imkanı olan Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da bulınan Üniversite şehrin gerçek manevi bir merkezi olup Güney Bulgaristan’ın en önemli kültürel kurumudur. Bulgaristan’ın en eski ve köklü üniversitesidir.

Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi bölümlerinde çok sayıda deneyimli ve taninmiş hocalar görev yapmakta olup en üst düzeyde eğitimin verilmesi için teknolojik olarak yeterli ve modern sınıflarda ve laboratuarlarda eğitimlerini vermektedirler.

Sofya Üniversitesi YÖK tarafından tanınan bir üniversite olup diplomalara denklik verilmektedir.

Sofya Üniversitesi Bölümleri

Tıp Fakültesi Bölümleri ( Bulgarca ve İngilizce)
Eczacılık Fakültesi Bölümleri ( Bulgarca )

Sofya Üniversitesi Tarih Fakültesi Bölümleri Bölümleri

1. Tarih Bilimleri
2. Arkeoloji Bilimleri
3. Etnoloji Bilimleri
4. Arşiv Bilimleri ve Büro Tekniği
5. Geçmiş ve Günümüz Güneydoğu Avrupa Bilimleri

Sofya Üniversitesi Slav Filolojisi Fakültesi Bölümleri Bölümleri
1. Bulgar Filolojisi
2. Slav Filolojisi
3. Rus Filolojisi
4. Balkan Filolojisi

Sofya Üniversitesi Klasik ve Yeni Filolojiler Fakültesi Bölümleri
1. Klasik Filoloji
2. Yeni Yunan Filolojisi
3. Macar Filolojisi
4. Fransız Filolojisi
5. İtalyan Filolojisi
6. Romen Filolojisi
7. Alman Filolojisi
8. İskandinav Dili ve Edebiyatı
9. Arap Dili ve Edebiyatı
10.Türk Dili ve Edebiyatı
11.Çin Dili ve Edebiyatı
12.Kore Dili ve Edebiyatı
13.Japon Dili ve Edebiyatı

14.Hint Dili ve Edebiyatı
15.Iran Dili ve Edebiyatı
16.Ermeni Filolojisi
17.İngiliz Filolojisi
18.İspanyol Filolojisi
19.Portekiz Filolojisi

Sofya Üniversitesi Felsefe Fakültesi Bölümleri
1. Felsefe
2. Psikoloji
3. Sosyoloji
4. Palitoloji – Politika Bilimleri
5. Kültüroloji Bilimi
6. Kütüphane ve Enformasyon Bilimleri
7. Kamu Yönetimi
8. Avrupa Ülkeleri İlişkileri (İngilizce )

Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümleri
1. Hukuk
2. Uluslar Arası İlişkiler

Sofya Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Bölümleri
1. Pedagoji
2. Sosyal Faaliyetler ve Etkinlik Bilimleri

Sofya Üniversitesi Okul Öncesi Pedagoji Fakültesi Bölümleri
1. Okul Öncesi Pedagoji ve Yabancı Dil
2. Özel Pedagoji
3. Toplumsal Pedagoji
4. Tasvir Sanatı Betimleme

5. Müzik
6. Logopedi

7. Okul Öncesi Pedagojisi
8. Okul Öncesi Pedagojisi ve Yabancı Dil
9. Pedagoji ve Kitlesel Sanat Komünikasyonu
10.Tıp Rehabilitasyon ve Ergoterapi

Sofya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bölümleri
1. Teoloji

Sofya Üniversitesi Basın ve Kitlesel Haberleşme Fakültesi Bölümleri
1. Gazetecilik ve Basın
2. Kamu İlişkileri
3. Kitap Yayıncılığı

Sofya Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümleri
1. Ekonomi
2. İktisat Yönetimi

Sofya Üniversitesi Matematik ve Enformasyon Danışma Fakültesi Bölümleri
1. Matematik
2. Uygulamalı Matematik
3. Matematik ve Enformasyon
4. İstatistik
5. Enformasyon
6. Bilgisayar Bilimleri
7. Yazılım Mühendisliği
8. Haberleşme ve Enformasyon Sistemleri

Bulgaristan Sofya Üniversitesi Fizik Fakültesi Bölümleri
1. Fizik
2. Fizik Mühendisliği
3. Nükleer Tekniği ve Nükleer Enerji
4. Astrofizik, Astroloji, Meteoroloji ve Geofizik

Bulgaristan Sofya Üniversitesi Kimya Fakültesi Bölümleri
1. Kimya
2. Ekokimya
3. Bilgisayarlı Kimya
4. Nükleer Kimya
5. Kimya ve Fizik
6. Kimya ve Enformasyon

Bulgaristan Sofya Üniversitesi Biyoloji Fakültesi Bölümleri
1. Biyoloji Bilimleri
2. Molekülsel Biyoloji
3. Bioteknolojileri
4. Ekoloji ve Çevre Bilimleri
5. Biyoloji ve Kimya Bilimleri
6. Coğrafya ve Biyoloji
7. Biomanager ve Direnç Gelişimi

Bulgaristan Sofya Üniversitesi Jeoloji, Yer Bilim, Coğrafya Fakültesi Bölümleri

1. Jeoloji Bilimleri
2. Coğrafya
3. Turizm
4. Bölgesel Gelişim ve Politika

Bulgaristan Sofya Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümleri uzmanlık alanları ;

1. Biyoloji, Genetik Tıp ve Mikrobiyoloji
2. Fizik, Biyofizik ve Röntgenoloji
3. Kimya ve Biyokimya
4. Anatomi ve Histoloji
5. Fizyoloji ve Klinik Fizyoloji
6. Patoloji ve Adli Tıp
7. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji
8. İç Hastalıkları
9. Pediatri

10. Nevroloji, Psikiyatri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
11. Cerrahi Hastalıklar
12. Kadın Doğum ve Jinekoloji
13. Tıp ve Toplumsal Sağlık
14. Epidemoloji, Salgın Hastalıklar Enfeksiyon ve Deri Hastalıkları